Port Entry, Göteborgs hamn

Den nya Port Entry-byggnaden på uppdrag av Serneke,  en viktig entréfunktion till hamnen kopplat till det nya Ytterhamnmotet. Samlokalisering av säkerhetsfunktioner bidrar till att ytterligare förstärka och effektivisera hamnens säkerhetsfunktion