Glas

Glas i allmänhet

Glas är ett fantastiskt material som kan användas till det mesta.
När företaget grundades 1946 skar vi till glas på beställning och satte in det i befintliga bågar. Detta traditionella glasmästeriarbete tillsammans med byte av bilglas var  företagets grundsten.

Byte av isolerglas

Vi byter ut gamla isolerglas mot nya energiglas som sänker energikostnaden.  Vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad har man möjlighet till ROT avdrag i bostad som man äger.

>> Energiglas – Vad innebär det?