BRA Byggs nya huvudkontor

Start: Hösten 2023

Beställare: BRA Bygg