Brf Spanjoletten, Aluminiumpartier

Start: Hösten 2023

Beställare: NCC Bygg AB