Södra vägen 24 Glasveranda

Kopparklädda Stålpartier

Beställare: Kålltorps Bygg AB

Start: Vintern 2021