SGS Sandarna

Start: Våren 2021

Beställare: Skanska Sverige AB