Drevet 1

Aluminiumpartier, Långeberga i Helsingborg

Start: Våren 2022

Beställare: Serneke