Selma 2 Kv 5

Byggstart: Hösten 2021

Beställare: Betonmast Göteborg AB