Vår historia

Här berättas Göteborgs Glasmästeris historia av tredje generationen Berggren, Helena.
Hon har fått historien berättad för sig av sin pappa Eric och sin farbror Benny.
De har i sin tur fått lära sig företagets historia av sin far, grundaren Ingvar Berggren.