Integritetspolicy

Göteborgs glasmästeri behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in professionella personuppgifter som tillhandahålls till oss för att vår kommunikation med våra affärspartners skall vara relevant.
Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, telefonnummer och eventuellt postadress, e-postadress, organisation nummer och annat relevant som behövs för att upprätthålla kontrakt och avtal. I de fall det är fråga om ROT-avdrag för privatpersoner krävs det att vi samlar in personnummer för underlag till skatteverket
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till våra behov. Dessa källor kan innefatta kreditinformation, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och webbplatser.

Hur vi använder data vi samlar in och lagrar

Så länge det inte hindrar att upprätta vår kvalité, samlar vi inte in mer information än vad som behövs.
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– i huvudsak sälja och köpa varor och tjänster.
– behålla historik för framtida kommunikation.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter som förklaras i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med kontaktpersoner om verksamheten i syfte att upprätthålla en god kvalité och service.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter.
Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla vårt affärssystem vår goda kvalitét och service. Vi säljer alltså inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part av andra skäl.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång.

Dina val och rättigheter

Ni kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om Er. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Ni är alltid välkomna att höra av Er med dina frågor och funderingar. Ni har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om er och kan begära en kopia. Ni har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och ni kan i vissa fall be oss att radera personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla service som beskrivs ovan. Om ni är missnöjda med hur vi behandlar era personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.