Glasmästeri

Glas i allmänhet

Glas är ett fantastiskt material som kan användas till det mesta!
När företaget grundades 1946 skar vi till glas på beställning och satte in det i befintliga bågar. Detta traditionella glasmästeriarbete tillsammans med byte av bilglas har varit företags grundsten.
Våra montörer har sju servicebilar till sitt förfogande när dom utför arbeten hos våra kunder, bla skolor, fastighetsbolag, bostadsbolag och privatkunder. Beroende på omständigheterna och arbetets art byts trasigt glas på plats men bågen tas oftast med till vår verkstad där verktyg och avfallshantering fungerar smidigt.

Byte av isolerglas

Vi byter ut gamla isolerglas mot nya energiglas som sänker energikostnaden.  Vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad har man möjlighet till ROT avdrag i bostad som man äger.

>> Energiglas – Vad innebär det?