Vindrutan – en bärande del i karossen

I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner.  Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen.

Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot krockkuddarna vid en kollision. I själva glaset finns numera också en rad olika funktioner integrerade, såsom bland annat, antenner, larm, regnsensorer och displayer. Det innebär att den som byter eller en reparerar måste veta hur allt sitter ihop och ska kopplas så att full funktion återfås efteråt.

Slitage och skador på rutorna leder till oavsiktlig och besvärande spridning av ljuset. Problemet är särskilt märkbart vid mörkerkörning, då man behöver bästa möjliga siktförhållande. Skador på en vindruta kan vara av varierande slag. Det avgörande är var på rutan skadan sitter och naturligtvis skadans typ och storlek. Skador från stenskott kan i många fall repareras. Vid reparation av ett stenskott återfår rutan hållfastheten även om skadan inte blir fullt ”osynlig”. Resultatet av reparationen varierar med skadans ålder.

Bild från Glaskedjan